REDESIGN AV REDNINGSVESTER

 Sikkerhet for fiskerne

Målet for prosjektet var å utvikle en lokalprodusert, rimelig redningsvest som skaper en trygg arbeidsdag og mer stabil tilværelse for fiskerne. Det langsiktige målet er å styrke ugandisk næringsliv gjennom lokal produksjon.

Fakta

 • Tema: Sikkerhet på sjøen
 • Leveranse: Funksjonell, brukervennlig og rimelig redningsvest som produseres lokalt
 • Industridesigner: Sam Russell
 • Samarbeidspartner: National Lake Rescue Institute (NLRI)
 • Prosjektperiode: Mars 2008–desember 2008
 • Finansiering: Norad, NLRI og Norsk Form
 • Sted/Land: Uganda

Mange drukningsulykker

Drukning utgjør 27 % av alle dødsulykker i Uganda, i følge en rapport fra Verdens helseorganisasjon. Victoriasjøen krever flest liv og regnes som et av verdens farligste vannområder.

De fleste ugandere kan ikke svømme og er redde for vann. Ofte drukner menn i forbindelse med fiske. Det anslås at hver for gang en fisker dør, mister åtte personer sin eneforsørger.

Hindrer samfunnsutvikling

Den konstante drukningstrusselen og det høye antall drukninger er et reelt hinder for samfunnsutviklingen i deler av Uganda. Utvikling bygger på langsiktig tankegang. Et samfunn der medlemmene lever fra dag til dag, forstår ikke verdien av å forebygge HIV og planlegge familieforøkelse og økonomi.

Redningsvesten representerer nøkkelen til samfunnsutvikling i ugandiske fiskerisamfunn. Den gir fiskeren en mulighet til å ta kontroll over egen fremtid og tenke langsiktig.

 Redesignet redningsvest

Design uten grenser fant den geniale samarbeidspartner i organisasjonen National Lake Rescue Institute (NLRI). Det er en frivillig organisasjon som jobber med opplæring innen sikkerhet og miljø langs Viktoriasjøen og Albertsjøen. De har tidligere utviklet en redningsvest.

Redesignet av redningsvesten tok utgangspunkt i den gamle udugelige vesten. Den tilfredsstilte kravene til flyteevne, men hadde en rekke svakheter:

 • Stor, tung og klumpete.
 • Ubehagelig og hemmende i bruk.
 • Vanskelig å forstå og ta på uten instruksjon.
 • Flyteelementer i miljøskadelig PVC.

Designløsning

Den nye redningsvesten heter MegaFloat 2 og er foreløpig solgt i drøyt 400 eksemplarer. Vesten koster 10 USD.

Den redesignete redningsvesten er en klar forbedring av den opprinnelige redningsvesten:

 • Lettere å ta på og bruke
 • Mer behagelig i bruk
 • Brukerinstruksjon trykket på stoff
 • Mindre pakkevolum
 • Spesialdesignete, lokalproduserte flyteelementer uten PVC
 • Produksjonskostnadene er redusert.
 • Trykket mønster for kutting og søm resulterer i kortere opplæringstid, mer strømlinjeformet produksjon og jevnere kvalitet.

En instruksjonsmanual for produksjon ble også utviklet i samarbeid med produsentene. Manualen finnes på engelsk og tre lokale språk. Den kan brukes uten store krav til leseferdigheter.

Designprosess

Industridesigner Sam Russel jobbet ni måneder i Uganda med prosjektet. Han vektla brukerfokus og -involvering i prosjektet.

Designeren ledet og gjennomførte utviklingen av redningsvestene i samarbeid med NLRI. Prosessen han fulgte hadde følgende hovedpunkter:

Fase 1:

 • Research og analyse av situasjon og behov.
 • Spesifisering av kriterier.
 • Design og utvikling parallelt med prototyper, testing og evaluering.

Fase 2:

 • Videreutvikling av valgt løsning. Fokus på materialer og miljø.
 • Produksjonstilpassing.
 • Utvikling av en produksjonsmanual
 • Utarbeiding av retningslinjer for testing av redningsvester i utviklingsland.

Resultat

Oppnådd effekt:
Fiskerne har tilgang til en funksjonell, rimelig og brukervennlig redningsvest.

Langsiktig effekt:

 • Redusere antall drukninger og frykt for vann
 • Økt respekt for at vann og det marine miljø er ressurser som må tas vare på.
 • Bedre stabilitet i fiskerisamfunnene.
 • Skape motivasjon for mer langsiktig tenkning
 • Bedre premissene for utvikling i Uganda

Det er internasjonal interesse for redningsvesten, og potensialet er enormt. Før den redesignete redningsvesten kan eksporteres til andre land, må den først testes grundig lokalt. Det gjenstår mye arbeid før man får etablert et bærekraftig system for lokal produksjon, markedsføring, distribusjon og salg. NLRI har behov for støtte fra samarbeidspartnere for å videreføre arbeidet med redningsvesten.

Last ned Final Report – Sam Russell her.

Last ned Production Manual her.

Print Friendly, PDF & Email
Accessibilité